Prezentare

  

Directia Judeteana pentru Culura si Patrimoniul Cultural National denumita în contiunuare Directia, este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

 

Directia are ca scop principal realizarea prerogativelor specifice domeniului culturii si cultelor, implementarea strategiei si politicilor elaborate de minister, la nivelul judetului de competenta.

 

În activitatea sa, Directia urmareste împlinirea urmatoarelor obiective generale:

 

 • Cresterea gradului de acces si de participare la cultura;

   

 • Promovarea diversitatii si prezervarea identitatilor culturale;

   

 • Promovarea multiculturalismului si protejarea culturii minoritatilor;

   

 • Punerea in valuare a patrimoniului cultural material si imaterial;

   

 • Promovarea si dezvoltarea creatiei contemporane si sustinerea creatorilor;

   

 • Sustinerea circulatiei operelor si a creatiilor, promovarea dialogului intercultural; si a creatiei culturale în circuitul mondial de valori

   

 • Sprijinirea mobilitatii creatorilor si artistilor , precum si specialistilor din; domeniul culturii

   

 • Sustinerea participarii comunitatilor la dezvoltarea societatii cunoasterii, prin asumarea de catre institutiile publice de cultura a functiilor de centre de acces universal de informatie;

   

 • Stimularea dezvoltarii sectorului industriilor culturale;

   

 • Promovarea de programe si proiecte in domeniul educatiei adultilor;

   

 • Sprijiirea cultelor religioase recunoscute de lege;

   

 • Asigurarea inventarierii si verificarea actualizarii permanente a evidentei patrimoniului imobil;

   

 • Promovarea valorilor partimoniului cultural material (mobil si imobil) si imaterial;

   

 • Verificarea asigurarii conditiilor prevazute de legislatia în vigoare privitoare la starea de conservare, a conditiilor de securitate si respectarea reglementarilor privind clasarea si circulatia patrimoniului mobil;

   

 • Asigura informarea cetateniilor de securitate si respectarea reglementarilor privind clasarea si circulatia patrimoniului mobil;

   

 • Asigura informarea cetatenilor în legatura cu legislatia aplicabila domeniului sau de competenta;

   

Pentru realizarea obiectivelor prevazute la alineatul precedent, Directia intreprinde demersuri pe lânga autoritatile administratiei publice locale, persoane fizice si persoane juridice de drept public sau privat

 

Obiectul de activitate al Directiei îl constituie protejarea si punerea în valoare a partimoniului cultural national, precum si verificarea respectarii legislatiei specifice domeniului sau de activitate în scopul realizarii atributiilor ce îi revin, potrivit legii.

 

Principalele atributii ale Directiei sunt urmatoarele:

 

 1. Îndeplineste atributiile prevazute de lege în domeniul protejarii patrimoniului cultural national;

   

 2. Colaboreaza cu autoritatile administratiei publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea în valuare a bunurilor din patrimoniul cultural national si se aplica in acest sens prevederile legale în domeniu;

   

 3. participa la cererea autoritatiilor abiltate si împreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;

   

 4. Avizeaza, potrivit legii, infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea institutiilor publice de cultura si a asezamintelor culturale care functioneaza sub autoritatea administratiei publice locale;

   

 5. Finanteaza, in conditiile legii, programe, proiecte si actiuni culturale, în situatii de urgenta;

   

 6. Sprijina, in condutiile legii, activitatea organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniile culturii si cultelor;

   

 7. initiaza si sprijina, în conditiile legii, actiuni de revitalizare a traditiilor si obiceiurilor locale, a ocupatiilor specifice traditionale, de formare a specialistilor si meseriasilor în domeniul artizanatului si mestesugurilor traditionale;

   

 8. Editeaza sau sprijina, în conditiile legii, publicatii de specialitate si de informare în domeniul culturii si artei;

   

 9. Solicita si primeste, in conditiile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii si Cultelor, de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si infomatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;

   

 10. Exercita, în colaborare cu organele abilitate ale administratiei finantelor publice locale, controlul asupra respectarii îndeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, în condotiile si la termenele stabilite conform reglementarilor legale in vigoare;

   

 11. Îndeplineste, la nivelul judetului de competenta, atributiile Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul cultelor;

   

 12. Îndeplineste orice alte atributii stabilite de ministrul culturii si cultelor, potrivit competentelor legale ce le revin.

   

 

     

 


Bijuterii Deosebite

 Noutati - pe scurt
Aviz specific favorabil nr. 30 pentru vânzare teren extravilan la Chisineu Cris, jud. Arad
Aviz specific favorabil nr. 30 pentru vânzare teren extravilan la Chisineu Cris, jud. Arad
Aviz specific favorabil nr. 29 pentru teren extravilan la Zerind, jud. Arad
Lista completa a noutatilor
Ultima actualizare: 20.07.2015
Lista completa